Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за зимния семестър на уч. 2022/23 г. за специалности ССС и Управление в строителството
14.09.2022, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
За всички първокурсници уч. година 2022/2023 - задочно обучение
01.09.2022

Source: Университетски център по ИТ
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - зимен семестър на 2022/23 уч.г.
02.08.2022, С. Първанова
 Разписът на предстоящите учебни занятия със задочни студенти (двата етапа на зимния семестър) за всички курсове е в приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА
18.07.2022
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ...
Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2022 г.
23.06.2022, С. Първанова
Графикът за провеждане на първи дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Връчване на дипломи на студентите от СФ, дипломирали се през януари 2022 г.
25.05.2022
Дипломите на студентите от СФ, дипломирали се през януари 2022 г., ще бъдат връчени на 30.05.2022 г. (понеделник) от 11 часа в зала 222
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър, етап 2, на 2021/22 уч.г.
20.05.2022, С. Първанова
Разписът на предстоящите учебни занятия със задочни студенти (2-ри етап на летния семестър) за всички курсове е в приложения файл
Отчетен доклад за дейността на СФ за периода 06.2021 - 03.2022
15.04.2022, С. Първанова

Source: Деканско ръководство на СФ
Общо събрание на Строителен факултет
08.03.2022, Председател на ОС на СФ
 Покана за участие в Общото събрание на Строителния факултет на 18.04.2022 г. от 16:15 часа в аула "Максима"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 10