Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Рисуване и моделиране" при АФ

04.11.2022, Д.Недялков

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 36 от 13.05.2022г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ No: 268/ 23.06.2022 г.
В приложените материали са представени документите на единственият кандидат - гл. ас. д-р Орлин Иванов.
 Източник: катедра "Рисуване и моделиране"