Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите, записани в 10-и дипломен семестър и дипломирали се през юни-юли 2022 г., специалност ССС. Конкурс за дипломанти

14.11.2022

Проектантско бюро „Вайб груп“ обявява конкурс за дипломанти

 

Конкурсът е предназначен за инженери, дипломирали се през юни-юли 2022 г., както и за студенти, записани в 10 дипломен семестър, чието дипломиране предстои през януари 2023 г.

Наградният фонд е 4500 лв., както следва:

  • I-во място: 2000 лв.
  • II-ро място: 1500 лв
  • III-то място: 1000 лв.

Критериите за оценка са:

  • Обем и съдържание на дипломната работа;
  • Изчерпателност и прецизност на изпълнението;
  • Наличие на изследователски елемент извън стандартните инженерни решения;
  • Среден успех на кандидата.

Избраните след предварителна селекция дипломанти ще бъдат поканени в офиса на фирмата за събеседване след приключване на втория дипломен семестър или 27.01.2023 г.

Желаещите за участие в конкурса трябва да подадат заявление в деканата на СФ или по имейл на dean_fce@uacg.bg и/или slp_fce@uacg.bg с копие до konkurs@vibe-group.eu в срок до 12:00 часа на 23.12.2022 г.