Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

На вниманието на студентите от СФ, специалност УС и УПС, защитили на лятна дипломна сесия 2021/2022 уч. г.

14.11.2022, С. Първанова

Студентите от специалност УС и УПС, защитили на лятната дипломна сесия на 2021/2022 уч. г., трябва да подпишат дипломите си в канцелария на СФ до 12:00 часа на 21.11.2022 г.Източник: Деканско ръководство на СФ