Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г.

15.11.2022, Деканат ГФ

Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на дипломите си.

Подписите се полагат във факултетната канцелария на Геодезически факултет от 15.11.2022 г. до 22.11.2022 г., вкл., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.Source: Деканат ГФ