Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Открит конкурс за студенти и млади архитекти за обновяване на Водната кула в Димитровград

16.11.2022

 

Община Димитровград обявява открит конкурс за студенти и млади архитекти за идеен проект за обновяване и преустройство на Водната кула и прилежащите пространства.

Проектните предложения ще се приемат до 17:00 часа на 17 февруари 2023 г. Авторитетно жури от водещи специалисти и архитекти ще оценява всички представени проекти, съгласно критериите за оригиналност и приложимост на концепцията за предназначение на сградата и околните пространства, естетическите качества на обемно пространственото решение на сградата, интериора и околните пространства, единството и последователността на направените проучвания, концепция и проектно решение и икономическата целесъобразност. Конкурсът предвижда парични награди в размер на:

  • Първа награда на журито – 3 000 лв;
  • Втора награда на журито – 2 000 лв;
  • Трета награда на журито – 1 000 лв;
  • Награда на гражданите на Димитровград – 500 лв.

На специално създадения за конкурса сайт ще бъдат качени всички проекти, за да могат жителите на Димитровград в периода 18-23 февруари 2023 г. да гласуват за предпочитания от тях проект.

Резултатите от конкурса и информация за награждаването ще бъдат обявени на 24 февруари (петък) 2023 г., когато в изложба ще бъдат показани най-добрите проекти.

От значение е чрез реновирането да се подчертае значението на Водната кула като исторически и архитектурен обект, както и да се подсили ролята на архитектурно-дизайнерски акцент в градската среда. Желанието на Възложителя е след преустройството сградата да се превърне в туристическа атракция. Участниците в конкурса имат свободата да предложат идеи, които да варират от максимално съхраняване и реставриране на съществуващата сграда до по-съществено преустройство, което включва намеса не само в интериора, но и във фасадите и обемното изграждане. Съществени промени по фасадите са допустими, при условие че са обосновано необходими при осигуряване на функционалност на вътрешните пространства. Самоцелна коренна промяна на визията на сградата не е желателна.

Проектното решение за идейния архитектурен проект следва да включва проект за обновяване на Водната кула и околното пространство. Предложението за сградата трябва да бъде обмислено в контекста на околното пространство и да бъде визуализирано чрез фасади, триизмерни изображения или фотомонтажи, в които да присъства цялата околна среда, включително пътното съоръжение. Самото пътно съоръжение следва да бъде изцяло запазено, а проектът да не влошава видимостта за шофьори и пешеходци в зоната на кръговото кръстовище.

Водната кула в Димитровград е изградена след 1873 г., когато е открита жп станция Хаскьой. Тя е част от инфраструктурата на железопътната линия Цариград – Белово, която е собственост на барон фон Хирш и е пусната в експлоатация между 1870 г. и 1874 г. През 1888 г. тази жп линия вече свързва Цариград с Виена и от там с останалата част от Европа. През 1909 г. линията става собственост на Български Държавни Железници. Първият градоустройствен план на Димитровград, изработен от проф. Любен Тонев, предвижда изместване на железопътната линия северно от града. Този план не е реализиран и вместо това по плана от 1951 г. на проф. Петър Ташев е изграден пътен надлез над жп линията, който включва триклонно кръстовище южно от Водната кула на нивото на надлеза. Необходимостта от зареждане с вода на парни локомотиви постепенно отпада в периода между 60-те до 80-те години на ХХ век, но Водната кула не е премахната. Тя оцелява и въпреки одобрения през 1996 г. подробен устройствен план, който предвижда ново комуникационно решение на пътния надлез на мястото на кулата. През 2012 г. във връзка с проекта за реконструкция и електрификация на жп трасето Пловдив – Свиленград по коридори IV и IХ е одобрено изменение на подробния устройствен план на центъра и ново комуникационно решение на пътния надлез. Резултат от новото проектиране е реализираното през 2015 г. кръгово кръстовище около Водната кула. Поставянето на Водната кула в центъра на новото кръгово кръстовище е любопитно решение, продиктувано от градоустройствената ситуация и желанието кулата да се запази.

Част от все по-популярното в наши дни индустриално архитектурно наследство са съоръженията, свързани с железопътната инфраструктура. Водната кула в Димитровград е една от най-старите запазени в страната. Изградена е със стоманобетонова конструкция. Височината й е 25.44 m до билото на покрива. Във вътрешността има дървена стълба, по която се достига до нивото под резервоара за вода във високата част.

Заданието и всички материали за участие в конкурса са безплатни и се предоставят след регистрация в сайта на конкурса: https://www.vodnatakula.org/Източник: община Димитровград