Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

На вниманието на студентите 1 курс от Геодезически факултет

17.11.2022, Деканат ГФ

Дарителска инициатива 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“  

Уважаеми студенти 1 курс, запознайте се с една уникална и значима проява на гражданското общество, която в широк мащаб е адресирана и към социалната, и към сферата на развитие на потенциал на младите хора чрез образование. Source: Деканат ГФ