Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2021/2022 уч. г.

29.11.2022

Офиациална церемония за раздаване на дипломите на студентите от СФ, защитили на лятна дипломна сесия 2021/2022 уч.г.

Връчването на дипломите на студентите от СФ, защитили дипломните си работи на лятна дипломна сесия на 2021/2022 уч.г., ще се състои на 5.12.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в Аула максима на УАСГ.

Шапки и тоги ще се раздават от Студентски съвет от 10:15 часа на гардероба под Аула Максима.Source: Деканско ръководство на СФ