Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Коригирани разписи на занятията на специалностите от ХТФ за летен семестър на учебната 2023-24 година
09.04.2024, Петър Филков
Коригираните разписи са с оглед отчитане на реалния брой на записаните студенти, групите и подгрупите в различните специалности и ...
Source: Хидротехнически факултет
Документи на кандидатите за Декан на ХТФ -- мандат 2024-2028 г.
19.02.2024, Петър Тодров

Source: Изборна комисия ОС на ХТФ
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на инж. Борислава Гладкова
13.02.2024, В. Захариева

Source: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Правила за провеждане на редовни избори за Декан, Председател, Заместник-председател и членове на Общото събрание на Хидротехнически факултет
05.02.2024
Правилата за провеждане на изборите са приети с Протокол № 1/02.02.2024 г. на заседание на Изборната комисия към ОС на ХТФ и са представени в ...
Source: Изборна комисия към ОС на ХТФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 8