Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на арх.Живко Писарски

23.12.2022

 На 10 януари 2023 г. (вторник) от 16.00 ч. в 316 зала - АФ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Роля на съвременните покривни структури за горно осветление в архитектурния образ на сградите" , с автор арх. Живко Писарски, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“.Източник: Катедра " Технология на архитектурата"