Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Студент от Архитектурния факултет в специалност ЛАЛП е сред победителите в конкурса за високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ за 2022 г.

10.01.2023


Александър Прегьов от УАСГ и Александър Манов от ЛТУ са победителите във второто издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 2022 г.


Александър Прегьов и Александър Манов са победителите във второто издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 2022 г. Всеки от тях ще получи годишна финансова подкрепа от 2970 лв.

Журито избра двамата студенти въз основа на тяхнате висока езикова култура, задълбочени познания и оригинални идеи в областта на устойчивата мобилност, демострирани както в есетата им, така и по време на събеседването с комисията за избор на актуалните лауреати.

Александър Прегьов е студент в IV курс на Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“. Александър Манов е в V курс на Лесотехническия университет, специалност „Ландшафтна архитектура“. И двамата са с отличен успех и са мотивирани да се реализират професионално по специалността, в която се обучават.

Освен показаните теоретични познания, студентите са направили впечатление и с конкретни инициативи, които представляват решения за редица проблеми, свързани с устойчивата мобилност като например придвижването с обществен транспорт и проектирането на повече пешеходни зони, както и такива, свързани с по-нетрадиционни обекти като например зоните около коритата на реки и др.


 

Конкурсът „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ се провежда за втора поредна година под егидата на Министерството на околната среда и водите в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“. Целта на конкурса е да идентифицира и подкрепя студенти с високи постижения, които се обучават в специалности, свързани с околната среда. В първия етап на конкурса кандидатите представят есе, чиято тема през настоящата година е „По-добри връзки“, каквато е и темата на Европейската седмица на мобилността през 2022 г. Вторият етап е събеседване с жури, до който достигат авторите на отличените есета.Source: МОСВ