Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Изпитни дати за катедра "Висша геодезия" - зимна редовна изпитна сесия
10.01.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Покана за дипломни защити на специалност УЕИП – януари 2023 г.
06.01.2023, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "Управление на европейски инфраструктурни проекти" към ГФ при УАСГ, ще се проведат ...
Source: Деканат ГФ
Пролетна стажантска програма 2023 Есри България
01.12.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от Геодезически факултет, Приканваме Ви да се запознаете с предложението стажантска програма на колегите от ЕСРИ ...
Source: Деканат ГФ
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ, дипломирали се през юли и август 2022 г.
30.11.2022, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, Заповядайте на тържеството по повод връчването на дипломите на инженерните специалности, както и на специалности ...
Source: Деканат ГФ
Връчване на дипломи на студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ, дипломирали се през юли и август 2022 г.
30.11.2022, Деканат ГФ
 Уважаеми колеги, Заповядайте на тържеството по повод връчването на дипломите на инженерните специалности, както и на специалности ...
Source: Деканат ГФ
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
30.11.2022, Деканат ГФ
Пролетна стажантска програма 2023 I Есри Българи
Source: Деканат ГФ
На вниманието на студентите 1 курс от Геодезически факултет
17.11.2022, Деканат ГФ
Дарителска инициатива 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“  
Source: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г.
15.11.2022, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат ...
Source: Деканат ГФ
Покана на Геодезически факултет
07.11.2022, Деканат ГФ
Уважаеми бивши и настоящи преподаватели, служители и студенти на Геодезически факултет, Имаме удоволствието да Ви поканим на ...
Source: Деканат ГФ
Отпускане на стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ
31.10.2022, Деканат ГФ
Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска стипендия на студент от ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 12