Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Общо събрание на ФТС чрез кореспондентно гласуване

02.02.2023, доц. Петър Николов

 Покана за участие в работата на ОС на ФТС

 В периода от 09:00 ч на 13.02.2023 г до 14:00 ч. на 17.02.2023 г., в канцеларията на ФТС ще се проведе кореспондентно гласуване от членовете на ОС на ФТС при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Попълване на състава на Факултетен съвет на Факултет по Транспортно строителство от квота „Студенти” – двама члена на ФС на ФТС.

 Source: Факултет по транспортно строителство