Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

23.03.2023, доц. Кр. Кукурин

 На 25 април (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 ще се проведе Общо събрание на ХТФ.

 Покана и дневен ред на ОС на ХТФ се намира в приложения файл.Source: Хидротехнически факултет