Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Актуализация на учебни програми за специалности „Геодезия“ и „УУЗИ“

13.04.2023, Деканат ГФ

Уважаеми преподаватели от ГФ при УАСГ,
В Деканата на ГФ са внесени за обсъждане учебни програми за специалности „Геодезия“ и „УУЗИ“ от катедри – Фотограметрия и картография (ГФ), Математика (ФТС) и Приложна геодезия (ГФ).
Всеки преподавател може да се запознае на място (в каб. 207 Ректорат) с тези учебни програми.
 

Внесените учебни програми ще се обсъдят на ФС на ГФ (24.04.2023 г.) и на заседание на Факултетната комисия по учебните дейности към ГФ при УАСГ (11.05.2023 г.).
Всеки преподавател може да изкаже мнения, препоръки и т.н. по внесените учебни програми в писмен вид и/или на електронната поща на доц. Кунчев (зам.-декан на ГФ по учебната дейност) в срок до 24.04.2023 г. 12:00 ч. (за да се обсъди на ФС) или до 11.05.2023 г. 12:00 (за да се обсъди от ФК по учебните дейности към ГФ при УАСГ).
 Source: Деканат ГФ