Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

27.04.2023, Петър Филков

 ОБЯВА

за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

ANNOUNCEMENT

for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"

Подробна информация за конкурса може да намерите в прикачените файлове.

Detailed information about the competition can be found in the attached files.Източник: Хидротехнически факултет