Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Първо посещение на студентите втори курс на ХТФ при УАСГ на хидротехнически обекти, стопанисвани от НЕК ЕАД

04.05.2023

  В края на 2022 год. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Университетa по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК).
На 26.04 и 27.04.2023 год., по покана и за сметка на НЕК, студентите втори курс специалности „Хидростроителство“ (ХС) и „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) от Хидротехнически факултет (ХТФ) на УАСГ посетиха за пръв път в периода на своето следване два уникални хидротехнически обекта от каскада „Доспат-Въча“, стопанисвани от НЕК.

Фото галерия


  Първата спирка и за двете групи студенти беше язовирната стена на язовир „Въча“ (бивш „Антонивановци“), която със своята височина от 144,50 м е най-високата не само в България, но и на Балканския полуостров от този тип – бетоново-гравитачна. Язовирът е построен през 1975 год.

В началото домакините представиха основни данни за обекта и извършиха инструктаж за безопасност. След това студентите, разделени на подгрупи и водени от специалисти на НЕК, разгледаха галериите, разположени в тялото на язовирната стена. За повече от два часа те успяха да видят и да се запознаят с всички инструменти от контролно-измервателната система (КИС) на съоръжението.

Втората спирка и за двете групи студенти беше язовирната стена на язовир „Цанков камък“. Язовирната стена е построена 2010 год., което я прави най-младата бетонна язовирна стена в страната. Тя е двойно дъгова и има височина от 130,50 м.

Посещението протече по същия начин, както и на язовир „Въча“. Студентите успяха в един ден да се запознаят с две впечатляващи хидротехнически съоръжения (ХТС), построени с разлика от 35 години, и да видят големия напредък в областта на КИС за язовирни стени.

Въпреки недотам хубавото време, настроението на участниците бе добро, домакините едва смогваха да отговорят на въпросите на младите колеги, които си пожелаха още такива посещения.

Деканското ръководство на ХТФ благодари на НЕК за предоставената възможност на младите колеги от факултета да изпитат своите първи силни впечатления от уникалните ХТС, които бяха посетени. Благодарим също и за гостоприемството на нашите възпитаници от УАСГ, които работят на посетените обекти и бяха нашите домакини на място. Надяваме се добрият старт на изпълнението на Меморандума да продължи и в бъдеще!

Деканат на ХТФ при УАСГ

 Източник: Деканат ХТФ