Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Лекция на тема: Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите

18.05.2023

По покана на Декана на Строителния факултет доц. д-р инж. Е. Абдулахад със съдействието на Посолството на Република Косово в България, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и КИИП регионална колегия София-град

Инж. Ментор Лунжи /Mentor LLunji/, носител на годишната награда на камарата на инженерите в Черна гора за най-добра научно-професионална дейност за 2017 г., ще изнесе лекция на тема:
"Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите"

Повече информация може да намерите в приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ