Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2023 г.

21.06.2023

Графикът за провеждане на първи дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл