Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Електронно записване на факултативни дисциплини студентите на АФ за зимния семестър на уч. 2023/2024 г.

17.09.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Уважаеми студенти на Архитектурния факултет, за настоящия зимен семестър на учебната 2023/2024 г. в зависимост от курса Ви на обучение имате възможност да се запишете в някой/някои от следните факултативни курсове:

  • Кръгови модели в строителството - за студентите на специалност "Архитектура" в III курс; часовете се провеждат съгласно разписа на специалност "Архитектура" - всеки понеделник между 18 ч и 20 ч в зала 315; представяне на дисциплината е планирано за 25.09.2023 г. от 18:15 ч в студио ПроЖектиране;
  • Съвременна американска архитектура - за за студентите на специалност "Архитектура" в V курс; часовете се провеждат съгласно разписа на специалност "Архитектура" - всеки четвъртък между 18 ч и 20 ч в зала 230;
  • Фонтани и водни ефекти в интериора и екстериора - за студентите на специалност "Архитектура" и специалност "Урбанизъм" в IV; часовете се провеждат съответно всеки понеделник между 8 ч и 10 ч в зала 316 (за специалност "Архитектура") и всеки петък от 12 ч до 14 ч в зала 315А (за специалност "Урбанизъм").

Записването на факултативните курсове ще бъде проведено електронно чрез следния онлайн табличен файл:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6QIludfL40qSGg2X6Tpr5NQJwwHe8Khz09bkmgXuGg/edit?usp=drive_link

Записването става като всеки желаещ студент използва своя uacg.bg служебен акаунт и добавя своите имена и факултетен номер в съответните списъци (листове/sheets в долната част на екрана), отредени за отделните факултативни дисциплини.

Крайният срок за записване е 10:00 ч на 10.10.2023 г.

Забележки:

  1. Добавянето в списъците става единствено чрез вписване (log in) с uacg.bg служебните акаунти, с които разполага всеки студент. Молбите за достъп (request access) до таблицата от външни за УАСГ Google/Gmail акаунти ще бъдат игнорирани. Ако имате проблем с ползването на своя uacg.bg служебен акаунт или не помните атрибутите си за достъп до него (парола), моля да се обърнете за съдействие към администратор на Университетския център за информационни технологии (УЦИТ) или директно да пишете на support@uacg.bg;
  2. Кредитните точки от факултативните курсове са единствено допълнителни и не се включват в сумата от кредитните точки на задължителните (по дисциплини по избор) - факултативните курсове не се броят за избираеми.

 Source: Деканат на АФ