Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Промени при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър на учебната 2023/2024 година.

14.12.2023

 

В таблицата по-долу са представени промените в залите при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър на учебната 2023/2024 година - съгласно приложената по-долу Заповед 893/14.12.2023 г. на заместник-ректора по УД, качество и акредитация.

Специалност Дисциплина Курс Група Сегашно
състояние
Бъдещо
състояние
от 18.12.2023 г.
Ден
от
седмицата
Час
от-до
Зала Ден
от
седмицата
Час
от-до
Зала
1 Арх. Математика 1 7 Пн 14-15 506 Пн 14-15 913
2 Арх. Интериор   I ПДП 5 ИДА Пн 14-18 507 Пн 14-18 към 902
3 Арх. Математика 1 4 Вт 10-11 507 Вт 10-11 603
4 Арх. Изобразителни   средства 1 3 Ср 9-11 906 Ср 9-11 към 1201
5 Арх. Изобразителни   средства 1 4 Ср 11-13 906 Ср 11-13 към 1201
6 Арх. Изобразителни   средства 1 5 Вт 9-11 904 Вт 9-11 към 1201
7 Арх. Изобразителни   средства 1 1 Вт 12-14 904 Вт 12-14 към 1201
8 Арх. Математика 1 5 Ср 12-13 506 Ср 12-13 601
9 Арх. Архитектурни   конструкции 2 4 4 Ср 9-13 507 Ср 9-13 906
10 Арх. Интериор   I ПДП 5 ИДА Чт 14-18 801 Чт 14-18 към 803
11 Арх. Сградостроителство 2 3 Чт 14-18 506 Чт 14-18 801
12 Арх. Жилищни   сгради 5 ЖС Чт 14-18 904 Чт 14-18 към 905
13 Арх. Дескриптивна   геометрия 1 4 Пн 13-16 501 Пн 13-16 Б342
14 Арх. Математика 1 6 Вт 11-12 507 Вт 11-12 315А
15 Арх. Архитектурни   конструкции 2 4 7 Ср 9-13 501 Ср 9-13 908
16 Арх. Индустриални   сгради I ПДП 5 ИС Чт 8-12 506 Чт 8-12 805
17 Арх. Урбанизъм   I ПДП 5 У Чт 8-12 507 Чт 8-12 Б1109
18 Урб.Б Проект   за градска реконструкция 4 - Ср 8-12 506 Ср 8-12 Б1109
19 Урб.Б Анализ   на градската среда - проект 1 - Вт 8-12 506 Вт 8-12 904+902
20 ЛАЛП Приложна   математика и статистика - лекции 1 - Вт 11-13 503 Вт 11-13 Б342
21 ЛАЛП Приложна   математика и статистика - упражнения 1 - Вт 13-15 503 Вт 13-15 Б342
22 ЛАЛП Дескриптивна   геометрия - упражнения 1 - Чт 10-12 501 Чт 10-12 Б342