Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Коригиран разпис за за нятията в задочно обучение през месец януари 2024 г.

03.01.2024

Коригираният разпис за втори етап на зимния семестър на 2023/2024 уч. г. е съгласно приложения файл.

Променени са само залите за провеждане на някои занятия.