Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ПОПРАВКА по ДИСЦИПЛИНАТА ИНФОРМАТИКА В АРХИТЕКТУРАТА

09.01.2024, доц. д-р Д. Недялков

МНОГО ВАЖНО!
До всички студенти от III-ти, IV-ти и V курс, които нямат оценка по дисциплините
 

Информатика в архитектурата първа част (AutoCAD) и втора чст (ArhiCAD) през съответния период
на следване, да се явят на 14.02. 2024 г. (сряда) от 10:00 часа в зали 806/807. За удобство носете
лаптопи с работещи и актуални версии на AutoCAD и ArchiCAD”.
 Source: катедра Индустриални сгради