Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, I дипломна сесия, януари 2024 г.

12.01.2024, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Приложени към настоящото обявление ще намерите:

  • График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, първа дипломна сесия, 22-29.01.2024 г.;
  • Състави на Държавните дипломни комисии съгласно съответната Заповед на Ректора на УАСГ;
  • Изискванията за провеждането на дипломните защити.


Source: Деканат на АФ