Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.

13.02.2024

На 13.02.2024 г. изборната комисия (ИК), в състав: гл. ас. д-р арх. Игор Христов, ас. арх. Христо Бараков, ас. арх. Емил Михов, прие необходимите документи на един кандидат, в съответствие с Правилник за дейността на УАСГ, и констатира, че подадената кандидатура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“ на:
доц. д-р арх. Данаил Недялков
съответства на изискванията на Закона за висшето образование на РБ и Правилник за дейността на УАСГ.
приложени са:
• протокол № 2 на ИК към катедра „Индустриални сгради“;
• документите на кандидата.
Дата: 13.02.2024 г.
гл. ас. д-р Игор Христов