Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Избираем курс СЪВРЕМЕННИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, АРХИТЕКТУРНИ МЕДИИ И МОДЕЛИ (СИАММ)

15.02.2024

 Катедра „Обществени сгради“ отправя покана към студентите от V курс на специалност „Архитектура“ за посещение на избираемия лекционен курс „Съвременни изображения, архитектурни медии и модели“ на проф. дн арх. Бойко Кадинов – с участието на гост-лекторите доц. Георги Лозанов и проф. Владимир Градев.

Тематичното ядро на курса е за съвременната архитектура и прочита на артефактите – минало и бъдеще, като се отнася пряко към темата за Музей на тоталитаризма.

Лекциите ще се провеждат всяка сряда от 12:00 ч до 14:00 ч в зала 315А.Source: Катедра Обществени сгради