Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите от специалност ССС, на които предстои дипломен семестър. Конкурс за дипломанти

22.02.2024

Фирма Мотт МакДоналд (България) ЕООД предлага финансово подпомагане на дипломанти от „Строителния факултет“ към УАСГ. Целта е да се подпомогне дипломна работа, която разглежда обществено значимказус и същевременно да се насърчи развитието на млади инженери.

За повече подробности вижте приложения файл.Source: Деканско ръководство на СФ