Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Документи, свързани с процедурата за избор на ръководител на катедра "Приложна геодезия"

10.04.2024

Протокол №3 на ИК, платформа и автобиографияSource: кат. Приложна геодезия