Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини

Новини

Резултати от проведени частични избори за попълване състава на ФС на ХТФ
26.04.2023, Петър Филков
На Общото събрание на ХТФ, състояло се на 25.04.2023 г., се проведe частичен избор за попълване с 1 (един) член на състава на Факултетен съвет на ...
Източник: Изборна комисия към ОС на ХТФ
Връчване на дипломите на абсолвентите от ХТФ
26.04.2023, Петър Филков
 Дипломите на завършилите през м. януари 2023 г. студенти от Хидротехниески факултет ще се връчат на 10.05. (сряда) от 12:00 ч. в зала А 205 ...
Източник: Хидротехнически факултет
Отчетен доклад на Декана на Хидротехнически факултет за 3-та година от мандата
18.04.2023, Петър Филков
 Във връзка с предстоящото на 25.04.2023 г. от 17:15 ч. в зала 224 заседание на Общото събрание на Хидротехнически факултет, отчетният доклад на ...
Източник: Хидротехнически факултет
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
23.03.2023, доц. Кр. Кукурин
 На 25 април (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 ще се проведе Общо събрание на ХТФ.
Източник: Хидротехнически факултет
ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
20.03.2023, Petar Filkov
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Източник: Faculty of Hydraulic Engineering
Покана за Международна конференция SINARG от Университета в Ниш
28.02.2023, Петър Филков
 Университетът в Ниш, Р. Сърбия, организира Международна конференция SINARG, която ще се проведе на 14 и 15 септември 2023 г. в Научнен и ...
Източник: Хидротехнически факултет на УАСГ и Университет в Ниш
Стипендиантска програма на Група ГЕОТЕХМИН, 2022/2023 академична година
11.01.2023, Петър Филков
 За академичната 2022/2023 Група ГЕОТЕХМИН предоставя стипендии на студенти от УАСГ. Бъдещите специалисти имат възможността да ...
Източник: Група ГЕОТЕХМИН
Пролетна стажантска програма 2023 I Есри България
30.11.2022, В. Захариева
 И тази година Есри България отваря вратите на компанията за студенти, които искат да стартират своята кариера в сферата на ГИС ...
Източник: Моника Донкина | ЕСРИ България ООД
Конкурс за стипендии от КИИП РК София-град
25.10.2022, Петър Филков
Регионалната колегия (РК) София-град на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за поредна година отпуска стипендии ...
Източник: КИИП РК-София град
От лабораторията до мола науката завладя града: Европейска нощ на учените 2022 - SEARCH
06.10.2022, Петър Филков
 През целия ден и до късните часове на 30 септември 2022 г. протече Европейската нощ на учените - SEARCH. Науката излезе от лабораториите и ...
Източник: Хидротехнически факултет
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8