Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Покана за Mеждународна конференция на тема „Професионални задачи на архитектите и инженерите за създаване на качествена жизнена среда”
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  Сдружение „Алианс за висока строителна култура”  кани преподаватели и студенти на Международна конференция на тема ...
Източник: Деканат АФ
АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА ИСТОРИЯТА - СРЕЩА-СЪБИТИЕ
12.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  На 18.04.2024 г. по случай Международния ден за опазване на паметниците на културата  Архитектурния факултет на УАСГ и катедра ...
ДЪРЖАВНА ДИПЛОМНА КЛАУЗУРА АФ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2023/2024 уч.г.
08.04.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  На вниманието на всички дипломанти  от Архитектурен Факултет, които ще се явяват на Държавна Дипломна Клаузура за летен ...
На вниманието на студентите от АФ, записани в лекционния курс по езикова култура:
27.03.2024
Лекциите по езикова култура ще се провеждат всеки вторник от 16.00 часа в зала № 803, както е в последния вариант на програмата. Очаквам ...
ПОКАНА за 9-то издание на Архитектурен студентски конкурс INSPIRELI
21.03.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  Уважаеми колеги, Посолството на Чешката Република у нас и г-н М. Бек, министър на образованието, младежта и спорта  на ЧР кани ...
ПОКАНА за участие във втората Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, която ще се проведе на 30-ти и 31-ви май в аулата на НБУ
18.03.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Уважаеми колеги, От департамент "Архитектура" на НБУ отправят покана за участие в Национална научно-практическата ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
18.03.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
18.03.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
05.03.2024
 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. Христо Тритаков
Източник: Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 30