Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

График есенна поправителна сесия към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"
26.08.2021, катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

Източник: Деканат ГФ
График есенна поправителна сесия към катедра "Висша геодезия"
25.08.2021, Катедра "Висша геодезия"

Източник: Деканат ГФ
График есенна поправителна сесия към катедра "Геодезия и геоинформатика"
25.08.2021, Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Източник: Деканат ГФ
Класирани за магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти“ – държавна поръчка
18.08.2021, Деканат ГФ
Записването на кандидатите за магистърската програма се извършва в периода от 19.08.2021 г. до 31.08.2021 г. вкл., в канцеларията на ...
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
09.08.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 1 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
09.08.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 1 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2021, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Източник: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
09.08.2021, Екатерина Михайлова - Председател на Научното жури
 Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ...
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 25