Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
18.01.2022, Катедра "Висша геодезия"
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление ...
Източник: Катедра "Висша геодезия"
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
17.01.2022, Деканат ГФ
Летен семестър 1 част (31.01-11.02.2022), учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
17.01.2022, Деканат ГФ
Летен семестър 1 част (31.01-13.02.2022), учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
График за провеждане на редовна зимна изпитна сесия за Геодезически факултет
14.01.2022, Деканат ГФ
Забележка: заверки по дисциплините ще се дават до датата на съответния изпит. 
Източник: Деканат ГФ
На внимание на студентите от 2, 3 и 4 курс от специалност „Геодезия“, редовна форма на обучение – конкурс за стипендии
12.01.2022, Деканат ГФ
Конкурс за 2 бр. едногодишни стипендии от „Минстрой Холдинг“ АД 
Източник: Деканат ГФ
Покана за дипломни защити специалност УЕИП – януари 2022 г.
07.01.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "УЕИП" към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 12.01.2022 г. (сряда) от 10:30 ч. в зала 115, Б корпус ...
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
28.12.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 2 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
22.12.2021, Деканат на ГФ
Зимен семестър 2 част (05.01-16.01.2022), учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат на ГФ
Съобщение: Провеждане на изпити към катедра "Висша геодезия" за 27.11.2021г
06.12.2021, Катедра "Висша геодезия"

Източник: Катедра "Висша геодезия"
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г.
21.10.2021, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г. към Геодезически факултет при УАСГ могат да получат ...
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 25