Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2022, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Източник: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
02.08.2022, Деканат ГФ
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование по професионално направление 3.7. ...
Източник: катедра "УЗУИ"
Информация за студентите от специалност Геодезия
29.07.2022, Деканат ГФ
Уважаеми студенти от специалност Геодезия, Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които ...
Източник: Деканат ГФ
Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - август 2022 г.
28.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност УУЗИ ще се проведат на 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в зала 115, корпус Б на УАСГ 
Източник: Деканат ГФ
СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ
13.07.2022, Деканат ГФ
Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 
Източник: Деканат ГФ
Покана и график - Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2022 г.
04.07.2022, Деканат ГФ
Дипломните защити на студенти от специалност Геодезия ще се проведат на 07.07.2022 г. и 08.07.2022 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала на Строителен ...
Източник: Деканат ГФ
Актуализиран график за провеждане на учебните практики в Геодезически факултет
28.06.2022, Деканат ГФ
Графикът отразява минимално направените промени (отбелязани удебелени и в червен цвят), които засягат само учебните практики на 1, 2 и 3 ...
Източник: Деканат ГФ
Заповед цени учебни практики УСБ Семково
13.06.2022, Деканат ГФ

Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 12