Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
09.08.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 1 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
09.08.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 1 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2021, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Източник: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
09.08.2021, Екатерина Михайлова - Председател на Научното жури
 Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ...
Източник: Деканат ГФ
Покана за дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2021 г.
30.07.2021
 Дипломните защити на студентите от специалност УУЗИ към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 04.08.2021 г. от 9:30 ч.
Източник: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
16.06.2021, Деканат ГФ

Източник: ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
График - редовна лятна сесия на ГФ
11.06.2021, Деканат ГФ
График по катедри  
Източник: Деканат ГФ
Изпити към катедра "Висша Геодезия" летен семестър 2020/2021
08.06.2021
* Залите се намират в новата сграда, блок 7 ( до топлата връзка )
Източник: Катедра "ВИСША ГЕОДЕЗИЯ''
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 22