Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
09.08.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 1 част, учебна 2021/22 г.  
Източник: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2021, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Източник: Деканат ГФ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
09.08.2021, Екатерина Михайлова - Председател на Научното жури
 Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ...
Източник: Деканат ГФ
Покана за дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2021 г.
30.07.2021
 Дипломните защити на студентите от специалност УУЗИ към ГФ при УАСГ, ще се проведат на 04.08.2021 г. от 9:30 ч.
Източник: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
16.06.2021, Деканат ГФ

Източник: ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
График - редовна лятна сесия на ГФ
11.06.2021, Деканат ГФ
График по катедри  
Източник: Деканат ГФ
Изпити към катедра "Висша Геодезия" летен семестър 2020/2021
08.06.2021
* Залите се намират в новата сграда, блок 7 ( до топлата връзка )
Източник: Катедра "ВИСША ГЕОДЕЗИЯ''
Покана за представяне на специализация „Картография и ГИС“
04.06.2021, Деканат ГФ
На 8 юни 2021 г. (вторник) от 12 ч. преподаватели от катедра „Фотограметрия и картография“ ще проведат среща със студентите от 4 курс, ...
Източник: Деканат ГФ
П О К А Н А ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА ДИПЛОМАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТУКТУРНИ ПРОЕКТИ”
03.06.2021, Деканат ГФ
ВИПУСК 2021 ГОДИНА /ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР/ НА 07.06.2021 Г. ОТ 10.30 Ч. В ЗАЛА 405, РЕКТОРАТ 
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 25