Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми

08.05.2018, Деканат на ГФ

ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Геодезически факултет на УАСГ

Тези процедури и правила са разгледани и приети на редовно заседание на Факултетния съвет на Геодезическия факултет, проведено на 11 февруари 2017 година, протокол № 62Източник: Деканат на ГФ