Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

08.05.2018, Деканат на ГФ

Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти за студентите от Геодезически факултет на УАСГ

Тези Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти са приети на редовно заседание на Факултетния съвет на Геодезически факултет на 4 април 2017 година с (протокол № 64) и са задължителни за всички студенти и преподаватели във факултета
 Източник: Деканат на ГФ