Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите

08.05.2018, Деканат на ГФ

Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в геодезически факултет на УАСГ 

Тези Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенстностите на студентите са приети на редовно заседание на Факултетния съвет на Геодезически факултет на 4 април 2017 година с (протокол № 64) и са задължителни за всички студенти и преподаватели във факултетаИзточник: Деканат на ГФ