Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

анкети със студентите

21.05.2018

 Съгласно Правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ, в края на семестъра трябва да се проведат анкети със студентите. За повече информация се свържете със сенатора от Студентски съвет от Вашия факултет, зам.-председателя на СС Ивайло Стоянов, проф. д.н. инж. Станислав Василев,
Ръководител на Център за качеството и акредитация .