Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В СЪРБИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА

12.06.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 - 2019г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия.

Мобилностите са целеви по обхват, съгласно условията на проекта и са насочени към специализиращите дисциплини от учебния план на специалностите „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“ и „Водоснабдяване и канализация“. Необходимо е владеене на английски език.

Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 180 eвро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 180 eвро
Продължителност на престоя: 5 работни дни (+2 дни за път)


Документи за кандидатстване се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 31.07.2018 г. както следва:
1. Заявление за участие по образец
2. Автобиография на английски език


 Източник: ЦМДМ