Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА

12.06.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 - 2019г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университети в Руската федерация.

Мобилностите по университети и област на обмен са, както следва:

* Московски държавен строителен университет (МГСУ) – мобилности с цел преподаване в областите „Строителство на сгради и съоръжения“, „Хидростроителство“ и „ВиК и опазване на околната среда“

* Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) –  мобилности с цел преподаване в областта на Геодезията и картографията.

* Санкт Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ) – мобилности с цел преподаване в областите „Архитектура“ и „Геодезия“

Необходимо е владеене на английски и/или руски език.

Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 180 eвро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 275 eвро
Продължителност на престоя: 5 работни дни (+2 дни за път)

Документи за кандидатстване се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 31.07.2018 г., както следва:
1. Заявление за участие
2. Автобиография на английски или руски език