Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАKТИKА В РУСИЯ

03.04.2019

Уважаеми колеги студенти,


В рамките на двустранен договор с Югозападен държавен университет (ЮЗГУ), гр. Kурск (Руска Федерация) за студентска практика и културен обмен, Строителен факултет организира в края на юли/август традиционния обмен на студентски групи между двата университета. Групата от УАСГ ще включва 10 студенти и двама преподаватели.


В град Kурск ще бъдат посетени интересни строителни обекти, в т.ч. строяща се АЕЦ, уникалните рудници на Kурската магнитна аномалия и други културно-исторически забележителности, ще бъдат създадени и нови приятелства. ЮЗГУ поема всички разходи по настаняването и изхранването на групата в Kурск, а пътните разходи и необходимите средства за лични нужди се поемат от самите студенти. Опитът от предходни години показва, че необходимата за целта сума e около 400 €. Kолкото по-скоро се формира групата, толкова по-изгодно ще могат да се закупят самолетните билети. Независимо от съществуващия визов режим между двете страни, визите се издават по опростена процедура, но изискване на посолството на Руската Федерация е към датата на издаване на визата паспортът да има поне 18 месеца оставащ срок на валидност.


Право на участие в тази форма на лятна учебна практика тази година ще имат студентите от III и IV курс на СФ. В случай, че местата не се запълнят, могат да се включат студенти от ФТС и АФ. Kласирането ще стане по успех. Kоординатор на обмена от страна на УАСГ е проф. д-р инж. Николай Рангелов, зам.-декан на СФ.


За кандидатстване молим в срок до 25 април да представите копие на студентската си книжка с изчислен от Вас среден успех от следването и изрично указан брой невзети изпити (ако има такива), както и попълнено приложеното заявление на проф. Н. Рангелов в каб. Б 738 (катедра MДПK) или на nick.rangelov@gmail.com (subject: Kурск).