Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

02.05.2019, Деканат ГФ

На 16.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Гергана Антова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геодезия и геоинформатика", на тема: “Приложение на наземно лазерно сканиране за изследване на деформации на бетонни язовирни стени” Източник: Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ