Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ ЗАЩИТИЛИ НА ЛЯТНАТА ДИПЛОМНА СЕСИЯ

25.10.2019, Деканат ФТС

   Моля студентите защитили на лятна дипломна сесия на учебната 2018/2019 г., в срок до 13.10.2019 г. да се яват във факултетната канцелария на Факултета по транспортно строителство, за да подпишат дипломите си.

 Церемонията по връчване на дипломите за висше образование ще се състои на 15.11.2019 г. от 11.00 часа в АУЛА МАКСИМА