Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

ОБЯВА НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ НА ФТС

10.01.2020, Деканат ФТС

 Изисквания, относно реда за подаване на документи от кандидатите за Декан на ФТС и относно избора на членове на Факултетния съвет на ФТС.