Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Комплексни оценки от атестация на преподаватели от Геодезически факултет при УАСГ

15.01.2020, Деканат ГФ

Оценките са утвърдени с решение на ФС на ГФ от 15.01.2020 г. 

Минимален брой точки за положителна атестация:
За хабилитиран преподавател – 340.0 точки
За нехабилитиран преподавател – 200.0 точки
 Източник: Деканат ГФ