Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

Заповед на Декана на Строителен факултет
28.05.2021

Източник: Деканат на СФ
Покана за Общо събрание на СФ
20.05.2021, Председател на ОС на СФ
Обява за конкурс за наемане на млад учен
08.03.2021
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТ-ДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ...
Заповед на Декана на СФ
19.02.2021

Източник: Деканат на СФ
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8