Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ 2022

31.03.2022, Деканат ХТФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ГАРАНТИРАН ПРИЕМ В УАСГ БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ НА БАЗА УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) И ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Всеки, който желае да бъде студен в УАСГ за учебната 2022-2023 година в специалностите на Хидротехнически факултет (ХТФ) - ВиК, Хидростроителство или Инженерна екология, може да попълни заявлението за гарантиран прием, изтеглено от прикачения файл.


След като се попълни и подпише, заявлението се сканира или снима и се изпраща на електронен адрес: dean_fhe@uacg.bg 

Заявлението може да се предаде също така и на хартия, в оригинал, в канцеларията на ХТФ - София 1046, бул Христо Смирненски № 1, корпус А, етаж 2, стая А 201.


КРАЙНИЯТ СРОК  за получаване на заявленията по ел.поща или в УАСГ е 06.06.2022 год.