Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Покана за провеждане на Общо събрание на Архитектурния факултет

21.05.2021, Председател на Общото събрание на Архитектурния факултет

 

На 21 юни 2021 г. (понеделник) от 15:00 часа в Аула максима на УАСГ ще се проведе Общо събрание на Архитектурния факултет при следния дневен ред:

  1. Отчет от Декана на АФ за изминалата 2020 г. - докладва проф. д-р арх. Орлин Давчев;
  2. Попълване състава на Факултетния съвет на АФ.