Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Покана за Общо събрание на ХТФ

28.05.2021

ПОКАНА за участие в работата на Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ

На основание на чл. 26 (6) от Закона за висшето образование и чл. 9 (3) от Правилника за управление на УАСГ
СВИКВАМ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
на 22 ЮНИ 2021 г. (вторник) от 16:15 ч. в Зала „Аула Максима“ на УАСГ при следния
ДНЕВЕН РЕД:


1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода март 2020 г. – февруари 2021 г.
2. Обсъждане и гласуване на доклада.

Председател на ОС на ХТФ: доц. д-р инж. Кр. КукуринИзточник: Хидротехнически факултет