Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Възможност за безплатно обучение в специалностите на ХТФ

02.06.2021, Петър Филков

 От учебната 2021/2022 г. студенти от специалности към Хидротехническия факултет на УАСГ могат да се обучават безплатно, при сключен договор с работодател (Чл. 95а на ЗВО).

Държавата заплаща изцяло или частично обучението на студентите, които са поели ангажимента да работят при одобрен от Министерството на образованието и науката (МОН) работодател за срок от поне 5 години след дипломирането си (Наредба за условията и реда…). Работодателят е длъжен да осигури основна работна заплата, която е най-малкото равна на средната за съответната позиция, на която ще назначи студента след неговото дипломиране.


В утвърдения списък за учебната 2021/2022 г. (виж тук) са включени следните специалности към ХТФ и заявените от работодателите бройки студенти, които могат да се обучават безплатно:

  • Спец. „Водоснабдяване и канализация“ – 25 студенти, редовно обучение за магистър след завършено средно образование (5-годишен курс на обучение);
  • Спец. „Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения“ – 5 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (2-годишен курс на обучение);
  • Спец. „Управление на водните ресурси“ – 3 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (1,5-годишен курс на обучение);
  • Спец. „Хидротехническо строителство“ – 12 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (2-годишен курс на обучение);
  • Спец. „Хидростроителство“ – 10 студенти, редовно обучение за магистър след завършено средно образование (5-годишен курс на обучение). Студентите „Хидростроителство“ трябва да са приети преди учебната 2020/2021 г.

Предстои Министерският съвет (МС) на Р България да утвърди списък на одобрените работодатели за учебната 2021/2022 г. В проектния списък са включени 146 частни и държавни фирми, сред които 11 ВиК дружества (в Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Пазарджик, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище и Шумен – позиции от №18 до №28 в проектния списък), „Джи Пи Груп“ АД (позиция №34), Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (№36), Национален институт по метеорология и хидрология (№88), „Национална електрическа компания“ ЕАД (№90), две Регионални инспекции по околната среда и водите (в Монтана и Смолян – от №97 до №98), пет клона на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД (във Варна, Горна Оряховица, Пловдив, София и централно управление - от №117 до №121).

Конкретните подробности по процедурата за осигуряване на безплатно обучение предстои да бъдат уточнени.

 Източник: Хидротехнически факултет