Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

XXI International Scientific Conference Construction and Architecture - VSU'2021

07.07.2021, Деканат Архитектурен факултет

Международна научна конференция „Строителство и архитектура“ - ВСУ 2021

Организационният комитет на конференцията Ви кани най-любезно да участвате в XXI Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2021, която ще се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. в София.


Тематични направления
I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна физика и здравословна жизнена среда

IV. Строителни материали и технологии

V. Строителна механика

VI. Фундиране и геотехника

VII. Строителни конструкции

VІІІ. Сеизмично инженерство

ІХ. Организация на строителството

Х. Строителен мениджмънт и предприемачество

XI. Безопасност и сигурност в строителството

XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

XIII. Строително право и недвижими имоти

XIV. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

XV. Студентска секция

Важни дати
21 юли 2021
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

30 юли 2021
Потвърждаване на заявката за прието резюме

7 септември 2021
Изпращане на пълния текст на докладите

10 септември 2021
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

4 октомври 2021
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

12 октомври 2021
Публикуване на окончателната програмата на конференцията

14 октомври 2021
Регистриране на участници и започване на конференцията

16 октомври 2021
Завършване на конференциятаИзточник: Висше строително училище "Любен Каравелов" - София